Hotels Resorts in Kotipura, Karnataka

Vijayalakshmi Hotel & Lodge
Kumadhawthi Nagar, Shikaripur, Karnataka 577427
Phone Number: 099021 95159

Hombuja Residency
N.H. 206, Yedehalli, Anandapur, Karnataka 577412
Phone Number: 094492 53788

Green Embassy Hotel
NH206, Sagar, Karnataka 577401
Phone Number: 081832 22666

Tip Top Residency
Bengaluru - Honnavar Rd, Sagar, Karnataka 577401
Phone Number: 081832 22225