K Bangalore BMTC Route Map

K1 K2 K3 K4 K5 K6 Bus Route & Timings, Bangalore

SN Bus
No.
Bus Route
1 K1 St John s Hospital - Yeshwanthpur Railway Station
2 K2 Hebbal - MCTC Mysore Road Bus Station
3 K3 Basaveshwaranagar - Koramangala
4 K4 Nrupathunganagar - Jeevan Bhima Nagar
5 K5 Mallasandra Bus Stand - BDA Complex
6 K6 Jala Vayuvihar - Jambu Savari Dhinne