V Bangalore BMTC Bus Route

V2 V2K V10 V13Z V25M V45G V195 V201G V201R V210A V210NB V215BM V225CA V250I V258C V276 V276G V285M V328M V331A V333P V333R V333T V333W V333Z V335Z V335EA V335T V356C V356M V356N V356P V356Q V360B V362B V362E V365 V365B V365P V373G V373GR V375A V402B 402T V411K V411L V500A V500AG V500BM V500C V500D V500DA V500DB V500DE V500K V500KA V500KB V500KC V500KG V500KM V500KR V500KS V500N V500NA 500NC V500P V500T V500W V505 V505A V505C V600A V600K V600KA V600KC V600M Bus Route & Timings, Bangalore

SN Bus
No.
Bus Route
1 V2 Kempegowda Bus Station/Majestic - J P Nagar 6th Phase
2 V2K Vijayanagar - J P Nagar Kalyani Magnum
3 V10 Kempegowda Bus Station/Majestic - Avalahalli BDA Park
4 V13Z Shivajinagar - ISRO Layout
5 V25M Kuvempunagar (BTM Layout) - Basaveshwaranagar
6 V45G Kempegowda Bus Station/Majestic - Katriguppe
7 V195 Shivajinagar - Chandra Layout
8 V201G Banashankari - Jeevanabhimanagar
9 V201R Srinagar - C V Raman Nagar
10 V210A Kempegowda Bus Station/Majestic - ISRO Layout
11 V210NB Kempegowda Bus Station/Majestic - Uttarahalli
12 V215BM Kempegowda Bus Station/Majestic - RBI Layout
13 V225CA Kempegowda Bus Station/Majestic - BGS Health City
14 V250I Kempegowda Bus Station/Majestic - Chikkabanavara
15 V258C Kempegowda Bus Station/Majestic - Nelamangala
16 V276 Kempegowda Bus Station/Majestic - Vidyaranyapura
17 V276G Vidyaranyapura - Electronic City
18 V285M Kempegowda Bus Station/Majestic - Doddaballapura
19 V328M Kempegowda Bus Station/Majestic - Gunjur
20 V331A Shivajinagar - Kadugodi
21 V333AC Kempegowda Bus Station/Majestic - Hope Farm
21 V333P Kempegowda Bus Station/Majestic - ITPL
22 V333R Kempegowda Bus Station/Majestic - Marathahalli Bridge
23 V333T Nagarabhavi BDA Complex - Marathahalli Bridge
24 V333W Kempegowda Bus Station/Majestic - Dodda Kannalli
25 V333Z Mahalakshmi Layout - ITPL
26 V335Z Kempegowda Bus Station/Majestic - Kadugodi
27 V335EA Yeshwanthpur - ITPL
28 V335ED Kempegowda Bus Station/Majestic - Hope Farm
29 V335EP Kempegowda Bus Station/Majestic - Sathya Sai Hospital - Kempegowda Bus Station/Majestic
30 V335T Basaveshwaranagar - ITPL
31 V356C Kempegowda Bus Station/Majestic - Electronic City
32 V356M Kempegowda Bus Station/Majestic - Anekal
33 V356N Kempegowda Bus Station/Majestic - Narayana Hrudayalaya
34 V356P Basaveshwaranagar - Electronic City
35 V356Q Kempegowda Bus Station/Majestic - Electronic City Wipro Gate
36 V360B Kempegowda Bus Station/Majestic - Attibele
37 V362B Ganganagar - Begur Vishwapriya Layout
38 V362E Shivajinagar - Electronic City
39 V365 Kempegowda Bus Station/Majestic - Bannerghatta National Park
40 V365B Kempegowda Bus Station/Majestic - Gottigere
39 V365P Kempegowda Bus Station/Majestic - Anekal
40 V373G Kenchenahalli Gate - Kadugodi
41 V373GR Rajarajeshwarinagar Gate - Electronic City
42 V375A Kengeri KHB Quarters/Shirke Apartment - Electronic City Wipro Gate
43 V402B Kempegowda Bus Station/Majestic - Yelahanka Satellite Town 5th Phase
44 V402T Yelahanka Satellite Town 5th Phase - ITPL
45 V411K Bannerghatta National Park - ITPL
46 V411L Shanthinagar Bus Station - Kadugodi
47 V500A Banashankari - Hebbal
48 V500AG Global Village (Mysore Road) - Hebbal
49 V500BM RBI Layout - ITPL
50 V500C Banashankari - ITPL
51 V500CA Banashankari - Sathya Sai Hospital - ITPL
51 V500D Central Silk Board - Hebbal
52 V500DA Electronic City - Yelahanka Satellite Town 5th Phase
53 V500DB Hope Farm - Hebbal
54 V500DE Hope Farm - Vidyaranyapura
55 V500K Vijayanagar - ITPL
56 V500KA ISKCON - ITPL
57 V500KB Chowdeshwari Bus Station - ITPL
58 V500KC Nagarabhavi BDA Complex - ITPL
59 V500KG Global Village (Mysore Road) - Marathahalli Bridge
60 V500KM J P Nagar Kalyani Magnum - ITPL
61 V500KR BEML 5th Stage - ITPL
62 V500KS Kengeri KHB Quarters/Shirke Apartment - ITPL
63 V500N Vijayanagar - ITPL
64 V500NA Central Silk Board - ITPL
65 V500NC Banashankari - ITPL
66 V600P Chikkalasandra - ITPL
67 V600T Hebbal - Marathahalli Bridge
68 V600W ISRO Layout - ITPL
69 V505 Electronic City - ITPL
70 V505A C V Raman Nagar - Electronic City Wipro Gate
71 V505C Jeevanabhimanagar - Electronic City Wipro Gate
72 V600A MCTC Mysore Road Bus Station - Electronic City
73 V600K Vijayanagar - Narayana Hrudayalaya
74 V600KA Vijayanagar - Electronic City Phase-2
75 V600KC Nagarabhavi BDA Complex - Electronic City
76 V600M Chikkalasandra - Electronic City Wipro Gate